Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Zdawalność

 

CZTERNASTY RAZ MAMY NAJLEPSZY WYNIK ZDAWALNOŚCI EGZAMNINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE ZA CAŁY 2023 ROK*

 

NASZ WYNIK TO 85,71% ZDAWALNOŚCI TEORII oraz 64,52% ZDAWALNOŚCI PRAWKTYKI!!!

 

NASZA ZDAWALNOŚĆ TEORII W ROKU 2023 JEST RÓWNIEŻ NAJLEPSZYM WYNIKIEM W SZCZECINIE!!!*

* wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu więcej niż 3 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w całym 2023 roku wg danych WORD Szczecin - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin.

 

 

TRZYNASTY RAZ MAMY NAJLEPSZY WYNIK ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE ZA CAŁY 2022 ROK*

 

NASZ WYNIK TO 70,37% ZDAWALNOŚCI TEORII oraz 79,17% ZDAWALNOŚCI PRAKTYKI!!!

*wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 3 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w całym 2022 roku wg danych WORD Szczecin - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin.

 

 

W kolejnych latach mieliśmy dwukrotnie 1 miejsce w zdawalności egzaminów praktycznych w Szczecinie*

*wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 3 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w 1 półroczu 2020r. oraz w całym 2021 roku wg danych WORD Szczecin - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin.

 

 

DZIESIĄTY RAZ MAMY NAJLEPSZY WYNIK ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE!!!*

W TYM OKRESIE RÓWNIEŻ NAJLEPSZY WYNIK ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH W SZCZECINIE*

I TO Z WYNIKIEM 100% ZDAWALNOŚCI TEORII oraz 100% ZDAWALNOŚCI PRAKTYKI!!!*

*wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 3 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w 2 półroczu 2019r. wg danych WORD Szczecin - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin.

JEST TO PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZY WYNIK W HISTORII ZDAWALNOŚCI W SZCZECINIE W KATEGORII B PRAWA JAZDY (czyli najtrudniejszej do zdobycia kategorii prawa jazdy)!!!


 

W KOLEJNYCH 2 LATACH MIELIŚMY CZTEROKROTNIE 1 MIEJSCE W ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE*

*wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 3 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w 2 półroczu 2017r., w 1 i 2 półroczu 2018r. oraz w 1 półroczu 2019r. wg danych WORD Szczecin - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin.

*W 2 półroczu 2018r. mieliśmy również 1 miejsce w zdawalności teorii na prawo jazdy kategorii B w WORD Szczecin!!! Nasze wyniki z tego okresu to 100% ZDAWALNOŚCI TEORII oraz 87,5% ZDAWALNOŚCI PRAKTYKI według danych WORD Szczecin!!!

 

KOLEJNY RAZ MAMY 1 MIEJSCE W ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE*

*wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpili kursanci tych ośrodków do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B w 1 półroczu 2017r. wg danych WORD Szczecin - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin

 

* Piąty raz możemy pochwalić się najlepszym wynikiem zdawalności z części praktycznej w Szczecinie. W okresie od 01.01.-30.06.2017 roku osiągnęliśmy wynik 50% zdawalności egzaminów praktycznych na kategorie B prawa jazdy. W tym samym czasie większość z 56 szczecińskich ośrodków nie osiągnęła progu 35% ( z grupy ośrodków poniżej 35% ponad połowa nie osiągnęła nawet progu 30% ). W tym zestawieniu było branych pod uwagę 46 ośrodków, ponieważ z pozostałych nie przystępowali kursanci ( ze szkolenia podstawowego ) do egzaminu państwowego w tym okresie. Wyniki mówią same za siebie - są efektem pracy Instruktorów w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców!!! Wyniki zdawalności ośrodków podawanej przez WORD Szczecin są jedynym wiarygodnym źródłem pracy ośrodków, ponieważ są podawane do informacji publicznej przez Urząd Miasta Szczecin za darmo - a nie są reklamą za którą można zapłacić!

 

PO RAZ KOLEJNY MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ 1 MIEJSCEM W ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE*

*wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 3 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w 1 połowie 2016r. wg danych WORD - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin

 

* Czwarty raz możemy pochwalić się najlepszym wynikiem zdawalności z części praktyczniej w Szczecinie. W okresie od 01.01. do 30.06.2016 roku osiągnęliśmy wynik 61,5% zdawalności egzaminów praktycznych na kategorie B prawa jazdy. W tym samym czasie większość z 55 szczecińskich ośrodków nie osiągnęła progu 35% zdawalnośći egzaminów praktycznych ( z grupy ośrodków poniżej 35% ponad połowa nie osiągnęła nawet progu 30% ). Wyniki zdawalności naszego ośrodka zostały wypracowane w czasie gdy do egzaminu praktycznego przystąpiło 26 naszych kursantów/-tek. Wszystkie wyniki są efektem prowadzonych w zaplanowany i prawidłowy sposób szkoleń podstawowych przez naszych Instruktorów. Stosowane przez nich metody szkoleń są dobrane indywidualnie do kursanta w oparciu o szczegółowy program szkolenia kandydatów na kierowców kategorii B!!!

 


1 MIEJSCE W ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE*

*wśród szczecińskich ośrodków w 1 połowie 2015r. na prawo jazdy kategorii B wg danych WORD w Szczecinie - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin

 

* Trzeci raz z rzędu możemy pochwalić się najlepszym wynikiem zdawalności z części praktycznej w Szczecinie. W okresie 01.01. do 30.06.2015 roku osiągnęliśmy wynik 52.8% zdawalności egzaminów praktycznych na kategorie B prawa jazdy. W tym samym czasie zdecydowana większość z 54 szczecińskich ośrodków nie osiągnęła progu 35% zdawalności egzaminów praktycznych ( z grupy ośrodków poniżej 35% prawie połowa nie osiągnęła nawet progu 30% ). Dla porównania ogólne wyniki WORD-u w Szczecinie przy kategorii B wyniosły 31% zdawalności egzaminów praktycznych. Wyniki zdawalności naszego ośrodka nie są kwestią przypadku, ponieważ zostały wypracowane w czasie gdy do egzaminu praktycznego przystąpiło 36 naszych kursantów/-tek. Tym bardziej iż taki wynik mamy po raz trzeci z rzędu!!!

 


1 MIEJSCE W ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE*

*wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 2 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w 2 połowie 2014r. wg danych WORD - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin

 

NAJWYŻSZA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH W SZCZECINIE**

**wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 25 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w 2 połowie 2014r. wg danych WORD - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin

 

*/**Kolejny raz możemy pochwalić się najlepszym wynikiem zdawalności w Szczecinie. W okresie od 01.07. do 31.12.2014 roku osiągnęliśmy wynik 63.3% zdawalności egzaminów teoretycznych oraz 64% zdawalności egzaminów praktycznych na kategorie B prawa jazdy. W tym samym czasie większość z 55 szczecińskich ośrodków nie osiągnęła progu 45% zdawalności egzaminów teoretycznych oraz nie osiągnęła progu 35% zdawalności egzaminów praktycznych ( z grupy ośrodków poniżej 35% zdawalności zdecydowana większość nie osiągnęła nawet progu 30% ). Dla porównania ogólne wyniki WORD-u w Szczecinie przy kategorii B wyniosły 41.55% zdawalności egzaminów teoretycznych oraz 28.18% zdawalności egzaminów praktycznych. Wyniki zdawalności naszego ośrodka nie są kwestią przypadku, ponieważ zostały wypracowane w czasie gdy do egzaminu teoretycznego przystąpiło 30 naszych kursantów/-tek oraz do egzaminu praktycznego 25 naszych kursantów/-tek. Wyniki są więc efektem ciężkiej pracy instruktorów naszego ośrodka; szczególnie, że taki wynik mamy drugi raz z rzędu!!!

 

 


1 MIEJSCE W ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W SZCZECINIE*

*wśród szczecińskich ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 2 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w 1 połowie 2014r. wg danych WORD - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin

 

NAJWYŻSZA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH W SZCZECINIE**

**wśród szczecińskich Ośrodków z których przystąpiło do egzaminu państwowego więcej niż 25 kursantów ze szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii B w 1 połowie 2014r. wg danych WORD - opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Szczecin

 

*/**W okresie od 01.01. do 30.06.2014 roku osiągnęliśmy wynik 58.5% zdawalności egzaminów teoretycznych oraz 63.2% zdawalności egzaminów praktycznych na kategorie B prawa jazdy. W tym samym czasie większość z 56 szczecińskich ośrodków nie osiągnęła progu 46% zdawalności egzaminów teoretycznych oraz nie osiągnęła progu 35% zdawalności egzaminów praktycznych ( z grupy ośrodków poniżej 35% zdawalności zdecydowana większość nie osiągnęła progu nawet 30% ). Wyniki zdawalności naszego ośrodka nie są kwestią przypadku, ponieważ zostały wypracowane w czasie gdy do egzaminu teoretycznego przystąpiło 41 naszych kursantów/-tek oraz do egzaminu praktycznego 38 naszych kursantów/-tek. Wyniki są więc tylko i wyłącznie efektem ciężkiej pracy instruktorów naszego ośrodka!!!


 

Wyniki zdawalności za 1 półrocze

Źródło

 

Marcin Bogucki - Szczecin - Nauka Jazdy