Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Polityka prywatności (RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARCIN BOGUCKI OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW & USŁUGI z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żubrów 6.

2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. W razie nie podania wymaganych danych Administrator nie będzie mógł zrealizować procesu szkolenia.

5. Pani/Pana dane są pozyskiwane:

- bezpośrednio od Pani/Pana,

- z pobranego Profilu Kandydata na Kierowcę ( Profilu PKK ).

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu szkolenia oraz egzaminowania na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.),

- Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.),

- Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.),

- Rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn zm.),

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Marcin Bogucki - Szczecin - Nauka Jazdy